Atomenergetikai Múzeum

Fizikaóra középiskolásoknak

Az Atomenergetikai Múzeumban 2016 óta középiskolák 11. évfolyamos tanulói is részt vehetnek kihelyezett fizikaórákon. Ezek a tanórák már összefoglaló jellegűek. A téma alapja az energia fogalma. Az iskolai tanulmányok több tantárgynál, de elsősorban fizikából tanulnak a diákok sokat az energiáról.

A diákok egy, az energia fogalmára épülő előadáson vesznek részt, néhány kísérlet bemutatásával. A tanulmányokra építve a komplex gondolkodásra és a jelenségek közötti kapcsolatra hívjuk fel a figyelmet. A cél, hogy az egyes tantárgyakat és a tantárgyon belüli témaköröket ne különálló egységként kezeljék és értelmezzék, hanem vegyék észre a kapcsolatot ezek között.

A kapcsolatot a különböző részek között az energia átalakítása, az energiamegmaradás jelenti. Kitérünk a hatásfok és a teljesítmény fogalmára is, valamint a munka, a hő és az energia kapcsolatára.

Az energiatermelés és -szállítás, esetleg -raktározás is szerepel az órán, bemutatjuk az energiatermelés hazai lehetőségeit, a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokat és a környezeti hatásokat. Bemutatjuk a sugárzásokat és az atomok, atommagok átalakulásakor felszabaduló energiát és ezek felhasználási lehetőségeit. Természetesen szó van a sugárvédelemről és a sugárzások élettani hatásairól, valamint a mérési lehetőségekről is.

Az előadáson érintett fogalmak:

 • mechanikai munkavégzés;

 • mechanikai energiák fajtái;

 • hő és belső energia;

 • teljesítmény;

 • hatásfok;

 • energiamegmaradás;

 • elektromos energia;

 • mágneses tér energiája;

 • atomok, atommagok;

 • atommagok átalakulása és a sugárzások;

 • sugárzások mérése, detektálása;

 • atomenergia;

 • sugárvédelem;

 • gazdasági és környezetvédelmi problémák;

 • energiahatékonyság.

Kísérletek:

 • gőzgép bemutatása;

 • elektromos állapot Van de Graaf-generátorral;

 • energiatermelés generátormodell segítségével;

 • transzformátor működése;

 • indukció és a mágneses tér energiája;

 • GM-csővel a sugárzások detektálása és a sugárvédelem lehetőségeinek áttekintése.

A program célja a komplex szemléletmód fejlesztése, az energia fogalmának széles körű megismerése és a különböző területek kapcsolatainak áttekintése. Szeretnénk, ha a program résztvevői kritikusan tekintenének a hétköznapi életben használt energiára és felismernék az energiatermelési módok környezeti hatásait, hogy így önálló véleményt tudjanak formálni ezt érintő kérdésekben. Felhívjuk a figyelmet a tudatos fogyasztásra és az energiatermelés és -felhasználás során felmerülő környezetvédelmi kérdésekre is.

 

ESEMÉNYEK

március