Atomenergetikai Múzeum

Újabb avar leletek

 

Újabb leletek az atomerőmű területén végzett ásatásokról

Különleges régészeti leletekre bukkantak a Paksi Atomerőmű egyik munkaterületén 2021. július 16-án. A négy avar kori sír feltárását követően a héten újabb hat sírhelyet találtak, amelyek tovább gazdagítják majd Paks és környékének történelmi múltját, egyben az atomerőmű területéről származó emlékek sorát is.

2021. július 26-án a Paksi Atomerőmű területén újabb avar kori leleteket találtak a Paksi Városi Múzeum régészei. A szakemberek kedden meg is kezdték a feltáró munkálatokat, amelynek során hat további sírt találtak, így összesen tízre nőtt a környéken páratlan történelmi lelőhelyek száma.

Az első nap is számos eredménnyel és adattal szolgált, így kedd délutánra már tudni lehetett, hogy a sírok között lovas harcos, női és egy üres sír is volt.

A nők sírja előző héten és ezúttal is több, az avar korra jellemző, az életmódhoz és a hiedelemvilághoz kapcsolódó információt rejtett – bár utóbbiról keveset tudni, amelynek oka az írásos emlékek hiánya. A tárgyi emlékek tanúsága szerint a nomád népekre jellemző jegyeket viselik a sírokban fellelhető ruhadíszek, ékszerek és az edényzet. Az egyik legérdekesebb kiegészítő a kásagyöngy, amelynek szemei közül több is jó állapotban maradt. A Paksi Atomerőműben talált gyöngyök anyaga üveg.

Fémrészleteket is találtak a Paksi Városi Múzeum régészei, övcsatok és csüngő formájában is. Az atomerőműben korábban felfedezett avar kori leletekben nem találtak ehhez hasonlót, így igazolást nyert, hogy a páratlan értékmentő munka milyen helyi és országos jelentőséggel bír.

A halottak mellé helyezett edények ugyancsak árulkodnak a korra jellemző hiedelemvilágról. Egyes temetkezési rítusok szerint ugyanis a halottat még földbe helyezése előtt kellett egy tor alkalmával utoljára megvendégelni, mielőtt elindult túlvilági útjára, és a már említett edénybe valamilyen zsiradékot temettek az elhunyt mellé. A régészek a sírban lévő edényt a benne található földdel együtt tárták fel, hogy a vizsgálatok során következtetni lehessen tartalmára még ennyi év után is.

Nagyon különleges a tojáshéjmaradvány több sírban is. Útravalóként csomagolták a halott mellé, vagy egy másik lehetséges magyarázat szerint a tojás a termékenység szimbólumaként kapott helyet a sírokban.

Mind a két régészeti feltárás során találtak lovassírokat a Paksi Városi Múzeum munkatársai, de fémből és fából készült lándzsával vagy harci késsel eltemetett férfit is rejtett az atomerőmű egyik munkaterülete.

A munkálatok a hét folyamán folytatódtak, amelynek során további emlékek bukkantak felszínre. A kiemelt leleteket pénteken szállították az Atomenergetikai Múzeumba.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a feltárást a csontok felfedezésének pillanatától különös jelentőségű ügyként kezelte, így a szakmai stáb értesítése, a régészeti munkák támogatása – saját kivitelezési munkálatainak leállításával – rögtön megvalósult. A Paksi Városi Múzeum és az atomerőmű által fenntartott Atomenergetikai Múzeum együtt vesz részt a környéken páratlannak számító leletek értékmentési munkálataiban.

ESEMÉNYEK

március