Atomenergetikai Múzeum

Fizikaóra általános iskolásoknak

Az Atomenergetikai Múzeumban 2013 óta az általános iskolák 7. évfolyama számára kihelyezett fizikaórákat tartunk. A tanórák tematikája illeszkedik az általános iskolás tananyaghoz. A program célja, hogy segítse az iskolai oktatást; olyan kísérleteket mutatunk – természetesen magyarázattal –, amelyek a tanórákon eszköz vagy idő hiányában nem láthatók.

A kihelyezett órákon érintett témák:

 • szilárd testek hőtágulása;

 • légnyomás;

 • gázok állapotváltozásai;

 • folyékony nitrogénnel, extrém alacsony hőmérsékletek vizsgálata;

 • halmazállapot-változások;

 • elektrosztatika;

 • töltések elhelyezkedése vezetőn;

 • vezetési jelenségek;

 • energia és energiamegmaradás, hő.

Kísérletek, kísérleti eszközök:

 • gőzgép bemutatása az energia átalakulására;

 • folyékony nitrogénnel hűtött anyagok viselkedése;

 • elektromos töltés létrehozása és a töltések rendeződése Van de Graaf-generátorral és Faraday-kalitkával;

 • alacsony nyomás vizsgálata vákuumszivattyú segítségével.

A program célja, hogy a tanulók más szemszögből ismerjék meg a fizika tantárgyat, komplex módon tekintsenek a természettudományokra. A különböző jelenségeket egyszerűen figyeljék meg, és a különböző jellemzők változásával keressenek magyarázatot. Fontos, hogy a természeti jelenségektől ne idegenkedjenek, hanem ismerjék meg azokat.

  

 

ESEMÉNYEK