Atomenergetikai Múzeum

Mozgalomtól mozgalomig

 

A sztahanovista mozgalom (1948–1956) a rendszerváltással kezdődött és ért véget, majd az újabb rendszerváltás (1958–1990) indította el a szocialista brigádmozgalmat. Addig amíg az első mozgalom az egyéni teljesítményekre helyezte a hangsúlyt és nevelte ki a sztahanovistákat, a második mozgalom már a közösségi munkavégzést tartotta fontosnak és követendőnek.

Kamarakiállításunk ezt a két világot (rendszert) igyekszik felvillantani, hangsúlyosabban a brigádmozgalmat, hiszen a múzeum adattárában húsznál több brigádnaplót őrzünk.

 

ESEMÉNYEK