Atomenergetikai Múzeum

Aktuális

 

2022. május 1-jén rendezték meg az éremgyűjtők országos börzéjét Pakson, az Erzsébet Nagy Szálloda nagytermében és több kisebb helyiségben, ugyanis hatalmas volt az érdeklődés és a cserére kínált anyagok mennyisége.

A rendezvény védnöke Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója volt, a házigazda pedig a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Tolna megyei szervezete. Az érmék iránti érdeklődés fokozására két kamarakiállítás is fogadta az érkezőket. Az egyik a bogyiszlói Első Magyar Jelvénymúzeum tárgyaiból állt, amelyek tulajdonosa Király József, a másik pedig az Atomenergetikai Múzeum kiállítása. A múzeum érme-, plakett- és jelvénygyűjteményéből két kurátor – Patyi Orsolya és Takács Gyula – válogatott ritkaságokat és szerkesztett tetszetős kiállítási prospektust. A múzeum gyűjteményének duplumpéldányaiból néhány darab ajándékként került a gyűjtők tulajdonába.

 

Ilyen előzmények után került reflektorfénybe az alábbi plakett, amelyet a Jubileumi kormánybiztosi értekezlet (2000. szeptember 26.) emlékére készíttetett a Tájékoztató és Látogatóközpont Farkas Pál szekszárdi szobrászművésszel. A részletek taglalása előtt elevenítsük fel a Paksi Atomerőmű Beruházás (PAB) szervezésének és irányításának két szervezeti elemét, a miniszteri és kormánybiztosi rendszer létrehozásának szükségességét.

A PAB-on csúcsidőben tízezer ember dolgozott, három generálkivitelező építőipari vállalat és száznál több más vállalat és intézmény. Ennek a hatalmas ipari konglomerátumnak az összehangolt tevékenységének biztosítása érdekében hozták létre először 1966-ban a miniszteri biztosi, majd 1978-ban a kormánybiztosi csúcsszervet, amelyek élén Szabó Benjamin állt.

Mivel az építkezés a Nehézipari Minisztérium (NIM) alá tartozott, dr. Lévárdi Ferenc miniszter 1967. január 1-jei hatállyal léptette életbe a miniszteri biztosi hatáskört. A miniszteri utasítás hét pontban és kilenc alpontban foglalta össze a miniszteri biztos (miniszteri megbízott) feladatait. Szabó Benjamin egyik nyilatkozatában kissé szkeptikusan így foglalta össze a tevékenységét: „1967–1970 között a legnagyobb feladat az volt, hogy a különböző kormányszintű fórumokon bizonygatta az atomerőmű létjogosultságát, elsősorban a szénhidrogén-tüzelésű erőművekkel szemben. Minden erőfeszítés ellenére 1970 januárjában eldőlt, hogy nem épül meg az atomerőmű, ezért a miniszteri biztosi titkárságot fel is oszlatták. Aztán 1972-ben kiderült, hogy a szovjetek nem teljesítik az 1980-ra kért szénhidrogénigényünket, és újra előtérbe került az atomerőmű építésének a folytatása.”

Szabó Benjamin 1976. január 1. és 1978. november 15. között a Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) igazgatója volt, majd mint miniszteri biztos irányította az építkezést. Megszervezte a kormánybiztosi értekezleteket, amelyeket havi rendszerességgel tartottak. Ezeken a megbeszéléseken általában három miniszteri biztos és legalább nyolc vezérigazgató és igazgató vett részt, továbbá a szovjet szakértők vezetője és az atomerőmű-beruházás MSZMP-titkára. Ezeken az értekezleteken fontos egyeztetésekre került sor, és megbeszélték a következő hónap kiemelt feladatainak megvalósításához szükséges lépéseket.

Az atomerőmű építésének történetében igen jelentős esemény az első reaktortartály beemelése a végleges helyére. Ennek az eseménynek a 20. évfordulójára emlékeztek 2000. szeptember 26-án, a Szabó Benjamin volt kormánybiztos által összehívott értekezleten, amelyre azokat hívta meg, akik a XX. század legnagyobb villamosipari beruházását irányították. A volt „csikócsapat” tagjai az ünnepség idejére már az erőmű üzemeltetésének vezetői lettek, és kellő tisztelettel köszöntötték a szakma nagy öregjeit, tanítómestereiket. A meghívottak megtekintették a működő üzemet és a Karbantartó Gyakorló Központot. A jeles eseményre bronzplakettet és oklevelet készíttetett az erőmű. Az oklevélnek nagy sikere volt, mert tartalmazta a résztvevők neveit, amelyet mindenki aláírt, és igen becses dokumentummá, emlékké vált. A múzeumba csak egy plakett került, amely mellől nagyon hiányzik az oklevél, ám reménykedünk, hogy előbb-utóbb megajándékozzák a múzeumot egy példánnyal. Egyelőre csak a fotó nyújt tájékoztatást az esemény szereplőiről.

ESEMÉNYEK

december
06