Atomenergetikai Múzeum

Sugárkapu

 

A legkedveltebb műtárgy: sugárkapu a múzeumban

 

 

Az atomerőmű reaktoraiban az energiatermelés során radioaktív izotópok keletkeznek, amelyek elsősorban a reaktortartályban keringő, a termelt hőt elszállító primer köri vízben találhatók.

 A különböző munkafolyamatok során előfordulhat, hogy radioaktív izotópok kerülnek a védőruházatra, a védőcipőre, kesztyűre, sisakra (csak ilyenekben lehet ebben a zónában tartózkodni), a légzésvédőkre, a szerszámokra, a bevitt eszközökre (pl. füzet), de akár magára a testfelületre is. Ezt a zónát elhagyva, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy az így elszennyeződött ruha, eszköz vagy testfelület kontrollálatlanul, ellenőrzés nélkül kerüljön ki az ún. szabad zónába, előidézve ezáltal a szennyeződés szétterjedését. Erre a célra szolgálnak a két zóna határán, a blokki átjárófolyosókon és a reaktorcsarnok bejáratainál elhelyezett felületi szennyezettséget mérő személyi sugárkapuk.

 A sugárkapuk úgy vannak elhelyezve, hogy azokon kikerülhetetlenül át kell haladni, s a kapuba beállva néhány másodperces (esetleg néhány 10 másodperces) mérési idővel a berendezés megméri, hogy a testfelület, a ruházat, cipő az előre beállított, nagyon szigorú, kicsiny határértéknél nagyobb szennyezettséget mutat-e vagy sem. Ha nincs szennyeződés, a kapu engedélyezi a továbbhaladást (kinyílik az ajtó vagy a retesz), ellenkező esetben a szennyezett ruhát, cipőt le kell venni, ki kell cserélni, a testfelületet zuhanyozással (akár többször megismételve) mentesíteni kell a szennyeződéstől.

 Az Atomenergetikai Múzeumban kiállított – műtárgyként nagy népszerűségnek örvendő – sugárkapuk az erőmű indulásakor beépített, RZB-04 típusú, szovjet szállítású sugárkapukat képviseli. A készülék 15 db mérőcsatornája egyenként 2-2 db SzBT10 típusú, 36 cm2 felületű végablakos Geiger–Müller-számlálócsövet tartalmaz, amelyek egyidejűleg mérik a testfelület (arc, fej, kezek), valamint a ruházat és a cipőtalp béta-szennyezettségét. A detektorba jutó béta-részecskéket a berendezés megszámlálja, és megfelelően kalibrálva felületiszennyezettség-egységben jeleníti meg az eredményt. A detektorok ablakát vékony, de erős rácsozat védi az esetleges mechanikai sérülésektől (kiváltképp a lábdetektorokat).

ESEMÉNYEK

június
23

Múzeumok Éjszakája